Яхтено пристанище Балчик 


Разположението на яхтеното пристанище е в непосредствена близост до пристанището за обществен транспорт, като оградните съоръжения на двете пристанища по уникален начин образуват една обща, напълно защитена от всички посоки акватория.
В архитектурно отношение пристанището хармонично се съчетава с пътническия кей, сградата на морската гара и курортната зона с плажа, която с крайбрежната дамба ще има пътна връзка с курорта Албена.
Бъдещото му развитие ще бъде обвързано с развитието на крайбрежната зона на Балчик. Собственикът - Община Балчик, може да използва възможностите, които й дава Законът за концесиите.
Яхтеното пристанище е естествено защитено от силните, преобладаващи през зимния сезон, ветрове от северна четвърт поради самото си разположение под високия бряг на Добруджанското плато. Това го прави най-посещаваното яхтено пристанище по Северното Черноморие и единственото, което осигурява целогодишна навигация и местодомуване на вода включително и през зимния сезон.
Дъното е глинесто и удобно за закотвяне и има достатъчна естествена дълбочина за приставане на килови яхти. Дълбочината при кейовата стена е значителна - 2,2 м. Пристанището разполага и със значителен капацитет благодарение на голямата обща дължина на кейовете: 349 м. Два кея с дължина съответно 105 и 136, под ъгъл един към друг, са разположени на източното крило на оградния мол (буна 208 по проекта) и два кея по 54 м са разположени от двете страни на централния клон на буната.
Кейовете са снабдени със захранващи колонки за ток 220 V и питейна вода, имат удобна височина над водата - 1,22 м за съдове с нисък борд, снабдени са с удобни вързални устройства - боларди, римове и халки, осигурени са с отбивни съоръжения.
Акваторията пред дамбата, оформяща крайбрежната алея на града, е с дълбочина около 1 м, което позволява да се швартоват плитко газещи съдове - лодки и катери. Устройването на кей край дамбата с използването на плаващи понтони, широко използвани в световната практика, ще увеличи капацитета на пристанището за килови яхти с освобождаване на дълбоководния кей.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 3000 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 66
Обща дължина на корабните места - 349 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 2.2 м
Яхтено пристанище Бяла 


В резултат на продължителни проучвания и проектиране на развитието на залива при Бяла южно от н. Св. Атанас от 1986 г. до днес и извършеното строителство в момента параметрите на пристанището са внушителни и дават добра възможност за бъдещо развитие на кейов фронт и благоустрояване на територията.
Оградният мол надхвърля значително параметрите на брегозащитна буна както по капиталовложения, така и по размерите на защитената акватория и степента на защита от вълнение. Допълнителна естествена защита за пристанището от северна четвърт дава н. Св. Атанас, което го прави надеждно укритие през всички сезони за плавателните съдове, местодомуващи на вода.
Цялостното оформяне облика на пристанището е въпрос на бъдещо развитие на туристическия бранш и морския поминък в района на гр. Бяла и гр. Обзор и нуждата от развитие на комуникациите по море.
В съответствие със заданието за проучване и проектиране на обект "Брегоукрепване - Бяла", подобект от който се явява пристанището, изграденият кей върху оградния мол е висок 1,62 м и е трябвало да служи за приставане на пътнически кораби тип "Комета". Голямата височина на кея не е удобна за приставане на съдове с дължина под 15 м, защото създава проблеми при слизане на брега и швартоване. Този проблем може да се разреши чрез основен ремонт на ниския кей към стената с метална конструкция и дървен настил, който е почти изцяло разрушен от корозия.
Освен кейовата стена в момента за приставане и местодомуване се използва цялото останало протежение на оградния мол, включително и ниския кей в началото, както и заскалената част. Поради по-малката дълбочина там застават лодки и катери.
Крайбрежната дамба се използва за устройство на хелинги за изтегляне на по-малки съдове и рибарски лодки на брега за съхранение и докуване.
В територията около пристанището в частни парцели и в горски фонд са разположени рибарски бунгала, които представляват заедно с хелингите пристанище за рибарски лодки.
Основният проблем на безопасността на корабоплаването е решен с изграждането на входен фар на оградния мол благодарение постъпките на собственика - Община Бяла, в лицето на кмета пред Щаба на ВМС.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 13 038 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 80
Обща дължина на корабните места - 150 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 4.5 м
Яхтено пристанище “Бриз- БМФ” 


Пристанището е с дървен кей и пирс върху метални пилоти в добро състояние.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 12 535 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 6
Обща дължина на корабните места - 32 м
Максимална дълбочина пред корабните места- 2.2 м
Яхтено пристанище “Флотски арсенал” 


Пристанището е изградено от дървени пирсове и кей на метални пилоти.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 2742 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 6
Обща дължина на корабните места - 28 м
Максимална дълбочина пред корабните места- 3 м